Zaloguj
     Psychologia Rozwoju Osobistego
 
Psychologia Rozwoju Osobistego I-go stopnia to innowacyjny kierunek stworzony dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej i nabyciem podstawowych kompetencji osobistych, istotnych zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. Wiedza ta znacząco podwyższy Twoje możliwości na rynku pracy. Po ukończeniu tego kierunku możesz znaleźć pracę w ośrodkach pomocy społecznej; poradniach psychologicznych; ośrodkach walki z uzależnieniami; schroniskach dla bezdomnych; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach; firmach prowadzących badania opinii społecznej.
 
 
Psychologia Rozwoju Osobistego II-go stopnia to roczny program pozwalający na poszerzenie wiedzy z dziedziny psychologii oraz podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych. Rozpocznie się od indywidualnej diagnozy umiejętności, cech osobowości oraz temperamentu, które pozwolą skoncentrować się na słuchaczom na rozwoju konkretnych kompetencji.
 
 
     Psychologia Kryminalna
 
Psychologia Kryminalna to niezwykle interesujący kierunek kształcenia, który skierowany jest nie tylko do osób zawodowo zajmujących się walką z przestępczością i patologią społeczną: policjantów, strażników miejskich, pracowników służb więziennych, detektywów, kuratorów, pracowników socjalnych ale także do wszystkich pasjonatów tematyki przestępczości oraz osób, które chcą poznać motywy postępowania sprawców, charakterystykę ich zachowań i procesy stawania się ofiarą. 
 
Zaproponowany przez nas program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii, kryminologii, kryminalistyki, negocjacji i patologii społecznych. Zajęcia warsztatowe ze specjalistami danego zagadnienia to m.in. daktyloskopia z profesjonalnym sprzętem do daktyloskopii, odwzorowanie miejsca zbrodni (manekin, sprzęt), wyjście do centrum miejskiego monitoringu, wyjście do izby wytrzeźwień, samoobrona itp.
 

     Psychoterapia

W trakcie półtora rocznej nauki studenci zdobędą teoretyczną
i praktyczną wiedzę w zakresie psychoterapii. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, a poznanie pracy terapeutycznej odbywa się dzięki studiowaniu historii choroby pacjentów. Naszą szkołę oraz ten kierunek wyróżnia możliwość odkrycia samego siebie dzięki terapii grupowej i pracy własnej. Studenci naszej szkoły na kierunku psychoterapia będą mogli powalczyć ze swoimi ograniczeniami i lękami.

Podczas szkolenia, po roku odbędzie się intensywny trening wakacyjny, 3 dniowy, obowiązkowy do zaliczenia szkoły. 
Zdobytą wiedzę i umiejętności studenci mogą wykorzystać 
w swojej pracy oraz w swoim życiu. Szkolenie z psychoterapii uznawane jest za cenne w każdej pracy z ludźmi, gdzie potrzebna jest wiedza o człowieku i umiejętności interpersonalne. 
Studium przede wszystkim skierowane jest do osób, które stawiają na samorozwój i interesują się naukami psychologicznymi. Jest to doskonałe miejsce, by dokonać dalszego wyboru studiów, dla osób zastanawiających się, czy nie zostać kiedyś psychoterapeutą i w jakim nurcie pracować. Dzięki zdobytym podstawom psychoterapii otrzymacie Państwo grunt do dalszej pracy i kolejnych wyborów – może już tych specjalistycznych.