Zaloguj

Kim jesteśmy?

Pomorska Szkoła Psychologii to pierwsza i jedyna szkoła z autorskim programem nauczania psychologii w Szczecinie. Kierujemy swoją działalność do osób nastawionych na rozwój osobisty oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dajemy możliwość rozwoju osobistego, podniesienia kompetencji oraz zdobycia praktycznych umiejętności przydatnych zarówno w życiu osobistym jak i w pracy zawodowej.  Poznasz u nas zasady interpretowania przekazów niewerbalnych, poszerzysz wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, typów osobowości i charakterystycznych dla nich zachowań. Wzbogacisz swoją wiedzę i doświadczenie nie tylko niezbędne do działań prewencyjnych, będziesz potrafić gromadzić wiedzę o  zjawiskach patologii społecznej i rzetelnie  wykorzystać  ją w przeciwdziałaniu przestępczości w pracy z jednostką i w środowisku. Będziesz dysponować rzetelnym przygotowaniem o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym prowadzenie badań naukowych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych.

Jak to robimy?

Nasze zajęcia oparte są na metodach interaktywnych, takich jak: treningi, warsztaty, dyskusje, burze mózgów, open space, dramy itp. Pasja i wizja z jaką tworzymy
i planujemy sprawia, że zajęcia są interesujące w formie oraz bogate w wiedzę przekazywaną uczestnikom przez profesjonalistów.

Nasza kadra

Zespół tworzący Pomorską Szkołę Psychologii to trenerzy, psychologowie, terapeuci z wielkim zamiłowaniem do psychologii, którzy wiedzę psychologiczną oraz wieloletnią praktykę zawodową zdobyli pracując na uczeniach w całej Polsce. Na kieruneku Psychologia Kryminalna wykładowcami są policjanci czynnej służby
z pionu kryminalnego, prewencyjnego i antyterrorystycznego oraz psychologowie z wieloletnią praktyką.

Świadectwa i zaświadczenia

Po ukończeniu Szkoły otrzymujecie Państwo świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz certyfikaty z ukończenia szkoleń interpersonalnych:
TRENING ASERTYWNOŚCI
TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
TECHNIKI NEGOCJACJI
 
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Aby rozpocząć naukę w Pomorskiej Szkole Psychologii należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.
Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym.

 

Renata Miecznikowska wicedyrektor Szkoły


Absolwentka Politechniki Szczecińskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu prawa karnego gospodarczego.  Oficer  Policji z kilkunastoletnim stażem służby. Wiedzę z problematyki prawa karnego, przestępczości oraz zarządzania kryzysowego zdobyła w trakcie specjalistycznych szkoleń policyjnych, w tym w Wyższej Szkole Policji w  Szczytnie oraz podczas pracy zawodowej na tzw. "pierwszej linii" w bezpośredniej pracy z przestępcami - zarówno dorosłymi, jak i nieletnimi.

 

 

Ilona Łukasik


Psycholog, trener biznesu,certyfikowany coach ICC oraz certyfikowany International Disc Everything Manager. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższej Szkoły Społecznejoraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Na co dzień bierze udział w projektowaniu i wdrażaniu  rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie z branży IT. Trener wewnętrzny i coach kadry managerskiej posiadający bogate doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej. Pasjonatka coachingu i szkoleń z zakresu kompetencji osobistych i interpersonalnych. Prowadzone przez siebie zajęcia opiera na aktywnych metodach pracy, zapewniając uczestnikom warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności oraz odkrywaniu osobistego potencjału.

 

 

Maciej Sawicki


Na co dzień pracuje w Zespole Centrum Psychiatrycznego prowadząc psychoterapię grupową oraz  indywidualną. Absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie oraz Doradztwa Psychospołecznego na Uniwersytecie Szczecińskim.  Psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi także warsztaty psychologiczne własnego autorstwa. Pasjonuje go jego praca oraz fotografia i film.

 

 

Aleksandra  Sileńska


Magister psychologii klinicznej oraz socjologii kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. Psychoterapeutka w trakcie szkolenia Wielkopolskiego  Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Prowadzi grupę wsparcia dla osób  z chorobą nowotworową i ich rodzin w Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego.  Autorka warsztatów psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach wieloletniej  współpracy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na co dzień aktywnie współpracuje ze świetlicą środowiskową, w której zajmuje się dziećmi z trudnościami wychowawczymi oraz ich opiekunami. Główne zainteresowania to: rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, zaburzenia występujące w okresie dzieciństwa i adolescencji, psychonkologia i psychosomatyka.

 

 

Pola Szarwiło-Węgielska

 

Absolwentka socjologii kultury na Uniwersytecie Szczecińskim oraz słuchcz  KCP w Krakowie.Na codzień prowadzi terapię zajęciową oraz psychoterapię w Centrum Psychologicznym w WZDZ w Szczecinie. Ponad to przygotowuje warsztaty rozwojowo-aktywizujące dla pracowników firm. Prowadzi także szkolenia z mowy ciała, Weroniki Sherborn i metody dobrego startu. Ze szkołą współpracuje prawie od początku jej powstania, wprowadziła  przedmiot : psychodrama - który cieszy się dużą popularnością.

 

 

Ewa Roenig

 

Pedagog, doradca społeczny, trener umiejętności społecznych, doświadczony handlowiec. Współpracuje z przedsiębiorcami, radami pedagogicznymi, uczelniami wyższymi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu pedagogiki i warsztaty. Specjalizuje się w pracy metodami aktywnymi, głównie w komunikacji interpersonalnej, twórczym myśleniu oraz szeroko pojętym rozwoju podmiotowości.